Home > Nieuws > Nieuws > Mountainbikeroute Zuidhorn

Een mountainbikeroute in Zuidhorn? Jazeker! In de wijde omtrek van Zuidhorn is er op dit moment weinig te beleven voor mountainbikers (MTB-ers). Dat kan anders, dacht ras-Zuidhorner Jan Wildeboer, die regelmatig in het Johan Smitpark komt.
André Hatzman, gemeenteraadslid namens de PvdA, was direct enthousiast. Samen hebben zij het initiatief opgepakt en bedrijf Tracks & Trails gevraagd een route uit te werken.

Voortgang
In september 2015 is er een informatieavond geweest in Zaal Balk. Hier is gesproken over mogelijkheden, doelgroepen en eventuele knelpunten. In 2016 is er meermaals met vertegenwoordigers van de gemeente en Tracks & Trails gesproken en het park goed bekeken. Op basis hiervan is een concept-route vastgesteld. Deze is in juli 2016 in een motie voorgelegd aan de gemeenteraad van Zuidhorn en unaniem aangenomen. Hierna konden de details in het plan uitgewerkt worden. Er ligt nu een haalbaar plan met een speelse en uitdagende route. De volgende zet is om samen met de gemeente de financiering rond te krijgen.

Stichting MTB-ZUIDHORN
Een stichting zal de aanleg van de route realiseren en het toekomstige beheer en onderhoud regelen. Jan Wildeboer is voorzitter van de stichting. Het bestuur bestaat verder uit Bert Baalman (bestuurslid), Robert Dusseljee (bestuurslid), Eric Hamming (penningmeester) en Steven Verbeek (secretaris).

We hebben een facebook-pagina met informatie en nieuws: https://www.facebook.com/people/Mtb-Zuidhorn/100014408763360

We zoeken vrijwilligers!
We hebben mensen nodig die mee willen helpen om de route aan te leggen en in goede staat te houden. We hopen dat met name toekomstige gebruikers zich hiervoor melden. Ook al kun je maar een paar uurtjes, we horen het graag. Mensen die het om andere redenen leuk vinden om mee te helpen, zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Contact
Wij zijn bereikbaar via het emailadres mtb.zuidhorn@gmail.com. Of wellicht ken je een van ons, dan kun je ons natuurlijk benaderen.

Deel via

Reageer op dit bericht